Izseki srečanj članstva Osvbobajanje od iluzij

Barbara Jeriha o manifestaciji

Pogovor z Borisom Venetom in njegova nova preizkušnja (izsek 9. srečanja članstva)

Kaj je holistično zdravje? (izsek 8. srečanja članstva Osvobajanje od iluzij)

Manifestacija obilja na vseh nivojih (izsek 7. srečanja članstva Osvobajanje od iluzij)

Članstvo Osvobajanje od iluzij - Predstavitev VedaPulse - Boris Maljevec

Praktični primer uporabe sočutne komunikacije za lepe odnose

Kaj je pomembno za resničen in trajen napredek? (izsek 5. srečanja članstva Osvobajanje od iluzij)

Jasnost, pristnost, iskrenost in sočutje (izsek 5. srečanja članstva Osvobajanje od iluzij)

Kaj je pomembno za pristni stik, sočutno komunikacijo in lepe odnose? (izsek četrtega srečanja članstva Osvobajanje od iluzij)

Iskrenost do sebe, pogum in od-ločitev (izsek četrtega srečanja članstva Osvobajanje od iluzij)

Sprememba na bolje je možna in je stvar izbire